Het resultaat van een som – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Het resultaat van een som” is: Uitkomst