Het stuitje is hier een overblijfsel van – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Het stuitje is hier een overblijfsel van” is: Staart