Het tegenovergestelde van een synoniem – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Het tegenovergestelde van een synoniem” is: Antoniem