Het vroegere Constantinopel – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Het vroegere Constantinopel” is: Istanbul