Het woord keizer zou van deze naam komen – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Het woord keizer zou van deze naam komen” is: Caesar