Hiawatha was van deze indianenstam – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Hiawatha was van deze indianenstam” is: Mohawk