Hier is een narcist door geobsedeerd – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Hier is een narcist door geobsedeerd” is: Zichzelf