Hier staat het Bolsjojtheater – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Hier staat het Bolsjojtheater” is: Moskou