Hier verschuilen acteurs zich achter – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Hier verschuilen acteurs zich achter” is: Coulisse