Hiermee wordt vocht aan het bloed toegevoegd – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Hiermee wordt vocht aan het bloed toegevoegd” is: Infuus