Hierop wordt de wedstrijd bijgehouden – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Hierop wordt de wedstrijd bijgehouden” is: Scorebord