Hiervan drijft enorm veel soep in zee – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Hiervan drijft enorm veel soep in zee” is: Plastic