Hiervan is de djellaba een ondersoort – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Hiervan is de djellaba een ondersoort” is: Kaftan