Hij doodde zijn vader en trouwde met zijn moeder – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Hij doodde zijn vader en trouwde met zijn moeder” is: Oedipus