Hij is geen passagier – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Hij is geen passagier” is: Chauffeur