Hij roept in de islam op tot het gebed – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Hij roept in de islam op tot het gebed” is: Muezzin