Hij schreef La Comédie Humaine – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Hij schreef La Comédie Humaine” is: Balzac