Hij zong met Lange Frans een liedje voor je, 2010 – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Hij zong met Lange Frans een liedje voor je, 2010” is: The lau