His Airness, legendarisch lid van de Chicago Bulls – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “His Airness, legendarisch lid van de Chicago Bulls” is: Jordan