Hoe meer er van hem zijn, hoe minder ze doen – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Hoe meer er van hem zijn, hoe minder ze doen” is: Omstander