Hollands destillaat met dezelfde grondstof als gin – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Hollands destillaat met dezelfde grondstof als gin” is: Jenever