Hoofdstad van Afghanistan – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Hoofdstad van Afghanistan” is: Kaboel