Hoofdstad van India, met Brits-koloniale inslag – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Hoofdstad van India, met Brits-koloniale inslag” is: New delhi