Hoogmoed, hebzucht of wellust – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Hoogmoed, hebzucht of wellust” is: Doodzonde