Hoteldebotel van iets zijn – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Hoteldebotel van iets zijn” is: Idolaat