Hulpje op een schip – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Hulpje op een schip” is: Matroos