Idee of opvatting – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Idee of opvatting” is: Gedachte