Iemand afzonderen, na wangedrag of een besmetting – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Iemand afzonderen, na wangedrag of een besmetting” is: Isoleren