Iemand die gebouwen kleur geeft – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Iemand die gebouwen kleur geeft” is: Schilder