Iemand die naar een ander land verhuist – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Iemand die naar een ander land verhuist” is: Emigrant