Iemand die van de opbrengst van spaargeld leeft – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Iemand die van de opbrengst van spaargeld leeft” is: Rentenier