Iemand uit de onderwereld die met de politie praat – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Iemand uit de onderwereld die met de politie praat” is: Informant