Illegaal jagen, op olifanten bijvoorbeeld – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Illegaal jagen, op olifanten bijvoorbeeld” is: Stropen