In 1980 was dit een moderne informatiebron op tv – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “In 1980 was dit een moderne informatiebron op tv” is: Teletekst