In __ Day begint dezelfde dag steeds opnieuw – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “In __ Day begint dezelfde dag steeds opnieuw” is: Groundhog