In de ambassade van dit land woonde Assange – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “In de ambassade van dit land woonde Assange” is: Ecuador