In de arme wijken van deze stad ontstond de fado – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “In de arme wijken van deze stad ontstond de fado” is: Lissabon