In deze Amerikaanse stad overleed Elvis Presley – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “In deze Amerikaanse stad overleed Elvis Presley” is: Memphis