In deze Italiaanse stad woonden Romeo en Julia – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “In deze Italiaanse stad woonden Romeo en Julia” is: Verona