In deze stad was de aanslag op Koninginnedag 2009 – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “In deze stad was de aanslag op Koninginnedag 2009” is: Apeldoorn