In dezelfde fout vervallen – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “In dezelfde fout vervallen” is: Recidive