In die kringen draait alles om politiek – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “In die kringen draait alles om politiek” is: Haagse