In dit EU-land woonden ooit Vikingen – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “In dit EU-land woonden ooit Vikingen” is: Estland