In dit land leeft de gevaarlijke tunnelwebspin – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “In dit land leeft de gevaarlijke tunnelwebspin” is: Australie