In dit land staan de beroemde Mayaruïnes van Tikal – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “In dit land staan de beroemde Mayaruïnes van Tikal” is: Guatemala