In dit land was de Slag bij Waterloo – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “In dit land was de Slag bij Waterloo” is: Belgie