In dit museum hangt de Mona Lisa – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “In dit museum hangt de Mona Lisa” is: Louvre