In dit verre land is Nederlands de officiële taal – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “In dit verre land is Nederlands de officiële taal” is: Suriname