In het leger heet dit explosief een IED – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “In het leger heet dit explosief een IED” is: Bernbom