In het _ stelsel zijn er alleen nullen en enen – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “In het _ stelsel zijn er alleen nullen en enen” is: Binaire